Over night từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần cùng Spartacus

29/06/2022 02:09   by user02

Over night từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần cùng Spartacus

Over night từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần cùng Spartacus

🎁 Bốc Thăm nhận ưu đãi 05 combo giá 0 đồng

🎁 Bốc Thăm nhận ưu đãi 20 combo giá 15.000

🎀 ƯU ĐÃI ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ NHẬN COMBO TẠI QUẦY THU NGÂN TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 5 HÀNG TUẦN, CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 09-05 ĐẾN NGÀY 09-06-2022.